Concil AS

Concil er en plass og søke kvalitative råd og trygg veiledning i alle deler av et byggeprosjekt.

Våre tjenester

Z

Prosjektledelse

Z

Arealplanlegging

Z

Byggesak

Z

Arkitektur

Z

Teknisk tegning

Z

Uavhengig kontroll

Z

Prosjektutvikling

Z

Byggelånskontroll

Z

Energirådgivning, Enova-søknader

Z

Prosjektering VA

Z

Terrengmodellering / masseberegning

Z

Innmåling og utstikking av tiltak

Trenger du bistand i ditt prosjekt

Concil – Det latinske ordet for rådet

Vårt Concil er en plass og søke kvalitative råd og trygg veiledning i alle deler av et byggeprosjekt, fra de første søknadene, gjennom hele prosjektet frem til vellykket resultat.

Forståelsen for alt vi gjør er forankret i mange års erfaring fra både byggmesterfaget og rådgivningsbransjen. Referanselista er lang og prosjektene strekker seg fra de minste privatoppdragene til byggeprosjekter med rammer på flere titalls millioner.

Vi vet at tid ofte er en nøkkelfaktor og vi vet at byggeprosesser kan ta uventede retninger.
Derfor bygger vi våre verdiløfter på å være effektive og løsningsorienterte med stor gjennomføringsevne.
I bunnen ligger selvsagt faglig integritet og forståelse av bransjen.

Velkommen til vårt byggtekniske råd.
Velkommen til Concil.

Kontakt oss:

769 77700

Siste saker

Ny assisterende daglig leder

Ny assisterende daglig leder

Greta Neverbickaite har blitt ansatt hos oss som assisterende daglig leder.
Concil er i vekst og vi har behov for gode, kloke hoder. Da passet Greta perfekt inn hos oss…

Nytt samarbeid med Anima Arkitekter

Nytt samarbeid med Anima Arkitekter

Gjennom vårt tette samarbeid med Anima Arkitekter og Kristin Johnsen har vi nå fått mulighet til å yte enda mer i flere deler av dine prosjekter.
Vi kan nå også sørge for at det arkitektoniske i ditt prosjekt blir profesjonelt utført og fulgt opp av dedikerte personer med lidenskap for sitt fagområde.

Kontakt oss