Concil AS

Concil er en plass og søke kvalitative råd og trygg veiledning i alle deler av et byggeprosjekt.

Våre tjenester

Z

Prosjektledelse

Z

Arealplanlegging

Z

Byggesak

Z

Arkitektur

Z

Teknisk tegning

Z

Uavhengig kontroll

Z

Prosjektutvikling

Z

Byggelånskontroll

Z

Prosjektering VA

Z

Terrengmodellering / masseberegning

Z

Innmåling og utstikking av tiltak

Trenger du bistand i ditt prosjekt

Concil – Det latinske ordet for rådet

Vårt Concil er en plass og søke kvalitative råd og trygg veiledning i alle deler av et byggeprosjekt, fra de første søknadene, gjennom hele prosjektet frem til vellykket resultat.

Forståelsen for alt vi gjør er forankret i mange års erfaring fra både byggmesterfaget og rådgivningsbransjen. Referanselista er lang og prosjektene strekker seg fra de minste privatoppdragene til byggeprosjekter med rammer på flere titalls millioner.

Vi vet at tid ofte er en nøkkelfaktor og vi vet at byggeprosesser kan ta uventede retninger.
Derfor bygger vi våre verdiløfter på å være effektive og løsningsorienterte med stor gjennomføringsevne.
I bunnen ligger selvsagt faglig integritet og forståelse av bransjen.

Velkommen til vårt byggtekniske råd.
Velkommen til Concil.

Kontakt oss:

769 77700

Siste saker

Ny avdelingsleder – Areal og samfunn

Ny avdelingsleder – Areal og samfunn

Preben Sommer er blitt ansatt hos oss som avdelingsleder for Areal og Samfunn.
Han har allerede rukket å være med på å utvikle tre reguleringsplaner, og allerede går planavdelingen så godt at vi ser oss nødt til å utvide. – Nå er vi på det stadiet at vi har fått inn så mye arbeid at vi må ansette en til, sier den ferske avdelingslederen.
-Man er jo veldig heldig at man har fått muligheten til å være med på utviklingen av selve avdelingen her. Det i seg selv er jo en liten drøm. Det er ikke alle som får muligheten til det heller, sier Sommer.

Kontakt oss