Tett på sakene i Narvikfjellet

Nytt sentrumsbygg, infrastruktur til nye boligfelt, lekeplasser, barneskitrekk, parkering og en fantastisk gondolbane. På oppdrag fra Laksaa AS, har Concil forestått de fleste byggesakene i den omfattende oppgraderingen av Narvikfjellet.

Det har vært svært lærerike prosesser hvor man har fått jobbe tett med en rekke dyktige aktører og selskaper. At hvert enkelt prosjekt også har vært en del av en større helhet og tanke har gjort arbeidet ekstra interessant.

Det er heller ikke alle byggetekniske rådgivere som i løpet av karrieren får muligheten til å jobbe med et taubaneprosjekt. Lovverket og retningslinjene i slike prosjekt, er i tillegg til Plan og bygningsloven, også regulert av Taubaneloven som er underlagt Jernbanetilsynet, noe som ble en nyttig erfaring for mange av oss som har vært involvert.

At fjellet betyr så mye for så mange har også vært en dimensjon oppi det hele. De store forventningene til folk flest har vært en drivkraft og en motivator gjennom hele perioden, og bidratt til at alle parter virkelig har gitt maksimalt for at byens diamant, Narvikfjellet, nå skinner klarere og sterkere enn noen gang.

Gratulere hele Narvik med ny etterlengtet gondol.

Kontakt oss

Linebrinken 4, 8520 Ankenes

+47 483 69 092

richard@concil.no