Tilbyr løsninger for å få avløpet godkjent 

Det foregår for tiden en større ryddeprosess i hele Narvik kommune hvor Narvik Vann KF sjekker alle hus og hytter med spredt avløp. Et arbeid som også vil forlenges inn i den nye storkommunen.

Allerede i oppstartsfasen er det avdekket en rekke ulike avvik både i forhold til brudd på forurensningsloven, hvordan avløpet er etablert og hvorvidt det er registrert og godkjent.

Det spesielle er at mange som tidligere har hatt alt på stell ikke lenger tilfredsstiller de nye kravene.

– Når et avvik er funnet får de enkelte pålegg om å rydde opp. Det kan dreie som uregistrerte avløp det må søkes om, utskifting av gamle ureglementerte avløpssystem, oppgradering av grøfter og kummer eller installasjon av små renseanlegg, forklarer Rune Pedersen hos Ofoten Rør.
Så langt viser tallene at nær 90% av alle kontrollerte avløpssystem ikke tilfredsstiller dagens lover og forskrifter.
Sammen med byggteknisk rådgiver Richard Ulriksen hos Concil, har han skissert løsninger for de ulike avvikene og tilbyr nå hjelp til alle som har fått påvist feil og mangler.

– Mange er fortvilt og vet ikke helt hvor de skal starte. Det har vi gjort noe med. Vi kjenner forskriftene, vi kan søknadsprosessene og vi har alt som trengs i den praktiske gjennomføringen i forhold til utskifting og oppgradering av avløpssystem. Vi anbefaler alle som er usikre på hvordan de skal komme i gang med å ta kontakt med enten Concil eller

Ofoten Rør As, sier Ulriksen.

Kontakt oss

Teknologiveien 12, 8517 Narvik

+47 48 36 90 92

richard@concil.no