Den viktige byggesaken 

Har du planer om å slå sammen flere seksjoner?
Ønsker du å sette opp et helt nytt bygg?
Har du en hytte det aldri har vært søkt på, eller ønsker du å foreta en ombygging og er usikker på brannforskriftene?
Å utarbeide byggesøknader er ikke nødvendigvis en enkel oppgave som har to streker under svaret. Mange opplever både mangelbrev og avslag som kanskje kunne vært unngått.
Vår faglige kompetanse og lange erfaring med håndtering og utarbeidelser av byggesaker gir effektive og realistiske prosesser. Vi vet hva som kreves av dokumentasjon og nødvendig informasjon og vet også hvor vi finner denne. Vi har i tillegg inngående kjennskap til de lokalene forholdene, noe som er med på å gjøre prosessene ekstra smidige.
Som rådgiver ønsker vi å komme inn i prosessen så tidlig som mulig, og vi er behjelpelig med alle byggetekniske tjenester, også utforming av tegninger og arkitektur.
Hos oss skal du være trygg på at du får kvalitativ og profesjonell hjelp med byggesøknader til både nybygg, tilbygg og påbygg. Vi håndterer alle størrelser, fra små private uthus og garasjer til større næringsbyggbygg og infrastruktur.
Kontakt oss for en smidig og effektiv start på prosjektet ditt!

Kontakt oss

Teknologiveien 12, 8517 Narvik

+47 48 36 90 92

richard@concil.no